Home Business & Finance УКРАЇНСЬКІ ЧОРНОЗЕМИ, ШЛЯХ ВИХОДУ З КРИЗИ.

УКРАЇНСЬКІ ЧОРНОЗЕМИ, ШЛЯХ ВИХОДУ З КРИЗИ.

В період економічної кризи, є тільки один сектор економіки, що рухається вгору як показують останні дані. Тут також грають роль глобальні феномени – завжди більше використання біопалива, що спровокувало величезну затребуваність у сировині для біопалива, особливо за ці декілька останніх років, скупка земель такими державами як Китай, Саудівська Аравія, Катар особливо в Африці, південно-східній Азії, та південній Америці,  як для виготовлення продуктів харчування, так і  для власного призначення для виготовлення біопалива. Стає зрозуміло як Україна, другий по величині ринок в СНД з 46 міліонами жителів та один з найбільших виробників та експортерів сільськогосподарської продукції в світі, з кожним роком приваблює все більше інвесторів у агросектор.

Україна отримує від агросектору 1,8% внутрішнього валового продукту, та має найбільші родючі площі в європі, майже 43 міліона гектарів (71% території країни),  32% з яких кольтивуються. Родючі землі «чорноземи» вміст гумусу в яких досягає від  3 до 5%, складають приблизно 25% чорноземів у світі та 54% загальної території для культивування в україні, помірний клімат, розміщення земель, дозволяють розвиватися агросектору величезними темпами. Також згідно даних Євростату та ФАО, земель для кольтивації припадає приблизно  76% від загальної території, це відповідає 30% усіх родючих земель європи та 2,4% світових.  Україна виробляє 30% ячменю, 45% соняшникової олії та 20% світового обороту ріпаку, та є однією з десяти перших держав по вирощуванні жита, картоплі, моркви, буряка та цукру, гречки та вівса.

Три міліони людей задіяних в агросекторі, це 15% від усієї робочої сили країни. Конкурентною є також низька оплата робочої сили, що коливається в межах 2 доллара за годину, на противагу Європі, де година робочої сили коштує від 6 до 10 Євро. Інші важливі фактори – це низька ціна оренди земель, але урожай з гектару не є ще великим, це означає, що є ще куди покращуватися, порівняно до низької віддачі земель у світі.Морські порти на чорному морі та на головних річках, розгалужена сітка залізної дороги, дозволяють  отримувати швидкий доступ до міжнародних ринків. Транспортна мережа, що з’єднується з багатьма складами зберігання, це також є однією з конкурентних переваг перед Росією та Казахстаном. Агросектор має високу віддачу та вагу у зовнішній торгівлі для України, з експортом сільгосппродукції, 13,4% від загального експорту у 2012р.  з яких тільки злаки (зернові) досягли 20,2%.Україна зі своїм агросектором, має величезні можливості і даний етап розробки земель, є тільки початком.  Чорноземи стануть виграшною картою для держави у подоланні кризи та залученні вагомих інвесторів до внутрішньої економіки.

By A.T. Consulting, Consulting company in Ukraine.

Email:  HYPERLINK “mailto:viktormokriy@consulting-ukr.com” viktormokriy@consulting-ukr.com

UKRAINIAN BLACK EARTH IS A WAY OUT OF THE CRISIS.

During the economic crisis, there is only one sector of the economy, which goes up as shown by the latest data. Nowadays use of biofuels triggered a huge demand for raw materials. Ukraine is the second largest market in the CIS with 46 million inhabitants, and one of the largest producers and exporters of agricultural products in the world. Agricultural sector of Ukrainian market every year attracts more investors.

Ukraine receives from agricultural sector 1.8% of gross domestic product and is the most fertile area in Europe (43 million hectares (71% of the country), 32% of which are worked). Approximately 25% of the black earth in the world is located on the territory of Ukraine.  Those 25% of the Ukrainian black earth in the world form a 54% of the total area for cultivation in Ukraine. In addition, according to data by Eurostat and FAO the area of land for cultivation in Ukraine raises approximately to 76% of the total area of Ukraine. Consequently this corresponds to 30% of all fertile land in Europe and 2.4% of the worlds’ fertile land. Ukraine produces 30% of barley, 45% of sunflower oil, 20%  of cole seed of global turnover of those products Ukraine is one of the top ten states specializing in cultivation of corn, potatoes, carrots, beets and sugar, buckwheat and oats.

Three millions of people involved in the agricultural sector are 15% of the total labor force. Competitive is a low pay labor which ranges from 2 dollar per hour in the areas where labor hour cost ranges from 6 to 10 Euros. Also one of the most important factors is a low cost land for rental, but the yield per hectare is not yet large. Consequently that means there is a possibility to improve the lands’ fertility. Seaports of the Black Sea and major rivers, extensive railway network permits a quick access to international markets. Transport network that connects many warehouses is one of the competitive advantages than Russia and Kazakhstan. Agricultural sector has high impact and weight in foreign trade of Ukraine. The export of agricultural products is 13.4% of total exports in 2012.

Ukraine with its lands has tremendous opportunities and this stage of development is just the beginning. Black earth becomes a winning card for the government to overcome the crisis and attract significant investors.

By A.T. Consulting, Consulting company in Ukraine.

Email:  HYPERLINK “mailto:viktormokriy@consulting-ukr.com” viktormokriy@consulting-ukr.com

 

 

 

DALLE TERRE NERE UCRAINE UN VIA DI USCITA DALLA CRISI

Nei periodi di crisi economica, solitamente il settore primario viaggia in controtendenza, come dimostrano per esempio gli ultimi dati su occupazione e produzione del settore agricolo italiano diffusi dall’ISTAT. Se a questa considerazione si aggiungono fenomeni a livello globale quali l’utilizzo sempre maggiore dei biocarburanti che hanno provocato una grande volatilità delle materie prime agricole negli ultimi anni e  l’accaparramento delle terre da parte di Cina, Arabia Saudita e Qatar in particolare in Africa, Sud Est asiatico e Sud America, sia  per la produzione di derrate alimentari destinate ai propri paesi che per la produzione di biocarburanti, risulta evidente come l’Ucraina, il secondo mercato della CSI con 46 milioni di abitanti e uno dei maggiori produttori ed esportatori di prodotti agricoli del mondo cominci ad attirare sempre più investitori nel settore primario. In Ucraina, paese anch’esso interessato dal fenomeno dell’accaparramento delle terre, l’agricoltura rappresenta l’8% del PIL e il paese ha la più grande area coltivabile d’Europa con circa 43 milioni di ettari di terreni (71% del territorio del paese)  32 dei quali sono coltivati. La fertilità dei terreni,  le famose “chernozem” (terre nere) con un contenuto di humus tra il 3 e il 15%, che rappresentano  circa il 25% delle terre nere globali e il 54% del terreno agricolo ucraino, unita ad un clima temperato, consentono un notevole sviluppo del settore agricolo. Inoltre, iIn base ai dati di Eurostat e FAO, i terreni arabili rappresentano il 76% della superficie coltivabile del paese pari al 30% dei terreni arabili dell’Unione Europea e al 2,4% di quelli mondiali.  L’Ucraina produce il 30% di orzo, il 45% di olio di girasole e il 20% della colza mondiale ed è nei primi dieci paesi produttori anche di segale, patate, carote, barbabietola da zucchero, grano saraceno e avena.

Con 3 milioni di persone occupate nel settore pari al 15% della forza lavoro, competitivo è anche il basso costo della manodopera, che si aggira sui 2 dollari l’ora contro una media dai 6 ai 10 negli altri paesi del Centro Est Europa. Altri fattori da tenere in considerazione sono i bassi costi dell’affitto dei terreni e una resa per ettaro ancora scarsa, e quindi migliorabile, rispetto alla media europea e mondiale dovuta ad un basso utilizzo di fertilizzanti.

La presenza di porti sul Mar Nero e sui principali fiumi e una rete ferroviaria relativamente economica, permettono un rapido accesso verso i mercati internazionali. La rete dei trasporti unita alla presenza di numerosi impianti di stoccaggio, rappresenta  indubbiamente un vantaggio competitivo rispetto ai vicini concorrenti di Russia e  Kazakhstan.

Il settore agricolo ha infatti grande rilevanza nel commercio estero ucraino  con le esportazioni di prodotti agricoli  che rappresentano il 13,4% dell’export  totale del 2012 di cui i soli cereali hanno raggiunto il 10,2% del totale. In crescita sono le transazioni commerciali con l’Italia connesse direttamente o indirettamente con il settore agricolo. Infatti, nonostante le importazioni dell’Italia dall’Ucraina siano scese del 18% a 2,3 miliardi di euro nel 2012, al secondo posto dell’import dall’Ucraina, dopo i prodotti siderurgici, troviamo i prodotti di colture agricole non permanenti che nel 2012 sono cresciute del 59% a 432 milioni di euro mentre sostanzialmente stabili sono state le importazioni di oli e grassi vegetali e animali.

Dal lato delle esportazioni per quanto riguarda il comparto della meccanica, se da un lato nel 2012 si sono contratte le esportazioni delle macchine per impiego generale da 121 a 100 milioni di euro e delle macchine per impieghi speciali da 144 a 121 milioni di euro, che rappresentano rispettivamente la quarta e terza categoria di prodotti maggiormente esportati verso l’Ucraina, dall’altro sono cresciute le esportazioni di macchine agricole che passando da 36 a 41 milioni di euro (+15%) rappresentano ora il decimo comparto più rilevante dell’export italiano verso l’Ucraina.

A cura di A. T. Consulting, società di consulenza in Ucaina.

Email:  HYPERLINK “mailto:viktormokriy@consulting-ukr.com” viktormokriy@consulting-ukr.com

 

A&T Consulting

«A&T Консалтинг»                                                                                                                        

Ukraine 79000

Lviv city код ЗКПО 33708910

tel. +380322445767 fax +380322445767

e-mail: info@consulting-ukr.com

www.consulting-ukr.com

 

 

 

 

 

 

 

Con 3 milioni di persone occupate nel settore pari al 15% della forza lavoro, competitivo è anche il basso costo della manodopera, che si aggira sui 2 dollari l’ora contro una media dai 6 ai 10 negli altri paesi del Centro Est Europa. Altri fattori da tenere in considerazione sono i bassi costi dell’affitto dei terreni e una resa per ettaro ancora scarsa, e quindi migliorabile, rispetto alla media europea e mondiale dovuta ad un basso utilizzo di fertilizzanti.

La presenza di porti sul Mar Nero e sui principali fiumi e una rete ferroviaria relativamente economica, permettono un rapido accesso verso i mercati internazionali. La rete dei trasporti unita alla presenza di numerosi impianti di stoccaggio, rappresenta  indubbiamente un vantaggio competitivo rispetto ai vicini concorrenti di Russia e  Kazakhstan.

Il settore agricolo ha infatti grande rilevanza nel commercio estero ucraino  con le esportazioni di prodotti agricoli  che rappresentano il 13,4% dell’export  totale del 2012 di cui i soli cereali hanno raggiunto il 10,2% del totale. In crescita sono le transazioni commerciali con l’Italia connesse direttamente o indirettamente con il settore agricolo. Infatti, nonostante le importazioni dell’Italia dall’Ucraina siano scese del 18% a 2,3 miliardi di euro nel 2012, al secondo posto dell’import dall’Ucraina, dopo i prodotti siderurgici, troviamo i prodotti di colture agricole non permanenti che nel 2012 sono cresciute del 59% a 432 milioni di euro mentre sostanzialmente stabili sono state le importazioni di oli e grassi vegetali e animali.

Dal lato delle esportazioni per quanto riguarda il comparto della meccanica, se da un lato nel 2012 si sono contratte le esportazioni delle macchine per impiego generale da 121 a 100 milioni di euro e delle macchine per impieghi speciali da 144 a 121 milioni di euro, che rappresentano rispettivamente la quarta e terza categoria di prodotti maggiormente esportati verso l’Ucraina, dall’altro sono cresciute le esportazioni di macchine agricole che passando da 36 a 41 milioni di euro (+15%) rappresentano ora il decimo comparto più rilevante dell’export italiano verso l’Ucraina.

A cura di A. T. Consulting, società di consulenza in Ucaina.

viktormokriy@consulting-ukr.com

 

UKRAINIAN BLACK EARTH IS A WAY OUT OF THE CRISIS.

During the economic crisis, there is only one sector of the economy, which goes up as shown by the latest data. Nowadays use of biofuels triggered a huge demand for raw materials. Ukraine is the second largest market in the CIS with 46 million inhabitants, and one of the largest producers and exporters of agricultural products in the world. Agricultural sector of Ukrainian market every year attracts more investors.

Ukraine receives from agricultural sector 1.8% of gross domestic product and is the most fertile area in Europe (43 million hectares (71% of the country), 32% of which are worked). Approximately 25% of the black earth in the world is located on the territory of Ukraine.  Those 25% of the Ukrainian black earth in the world form a 54% of the total area for cultivation in Ukraine. In addition, according to data by Eurostat and FAO the area of land for cultivation in Ukraine raises approximately to 76% of the total area of Ukraine. Consequently this corresponds to 30% of all fertile land in Europe and 2.4% of the worlds’ fertile land. Ukraine produces 30% of barley, 45% of sunflower oil, 20%  of cole seed of global turnover of those products Ukraine is one of the top ten states specializing in cultivation of corn, potatoes, carrots, beets and sugar, buckwheat and oats.

Three millions of people involved in the agricultural sector are 15% of the total labor force. Competitive is a low pay labor which ranges from 2 dollar per hour in the areas where labor hour cost ranges from 6 to 10 Euros. Also one of the most important factors is a low cost land for rental, but the yield per hectare is not yet large. Consequently that means there is a possibility to improve the lands’ fertility. Seaports of the Black Sea and major rivers, extensive railway network permits a quick access to international markets. Transport network that connects many warehouses is one of the competitive advantages than Russia and Kazakhstan. Agricultural sector has high impact and weight in foreign trade of Ukraine. The export of agricultural products is 13.4% of total exports in 2012.

Ukraine with its lands has tremendous opportunities and this stage of development is just the beginning. Black earth becomes a winning card for the government to overcome the crisis and attract significant investors.

By A.T. Consulting, Consulting company in Ukraine.

 

УКРАЇНСЬКІ ЧОРНОЗЕМИ, ШЛЯХ ВИХОДУ З КРИЗИ.

В період економічної кризи, є тільки один сектор економіки, що рухається вгору як показують останні дані. Тут також грають роль глобальні феномени – завжди більше використання біопалива, що спровокувало величезну затребуваність у сировині для біопалива, особливо за ці декілька останніх років, скупка земель такими державами як Китай, Саудівська Аравія, Катар особливо в Африці, південно-східній Азії, та південній Америці,  як для виготовлення продуктів харчування, так і  для власного призначення для виготовлення біопалива. Стає зрозуміло як Україна, другий по величині ринок в СНД з 46 міліонами жителів та один з найбільших виробників та експортерів сільськогосподарської продукції в світі, з кожним роком приваблює все більше інвесторів у агросектор.

Україна отримує від агросектору 1,8% внутрішнього валового продукту, та має найбільші родючі площі в європі, майже 43 міліона гектарів (71% території країни),  32% з яких кольтивуються. Родючі землі «чорноземи» вміст гумусу в яких досягає від  3 до 5%, складають приблизно 25% чорноземів у світі та 54% загальної території для культивування в україні, помірний клімат, розміщення земель, дозволяють розвиватися агросектору величезними темпами. Також згідно даних Євростату та ФАО, земель для кольтивації припадає приблизно  76% від загальної території, це відповідає 30% усіх родючих земель європи та 2,4% світових.  Україна виробляє 30% ячменю, 45% соняшникової олії та 20% світового обороту ріпаку, та є однією з десяти перших держав по вирощуванні жита, картоплі, моркви, буряка та цукру, гречки та вівса.

Три міліони людей задіяних в агросекторі, це 15% від усієї робочої сили країни. Конкурентною є також низька оплата робочої сили, що коливається в межах 2 доллара за годину, на противагу Європі, де година робочої сили коштує від 6 до 10 Євро. Інші важливі фактори – це низька ціна оренди земель, але урожай з гектару не є ще великим, це означає, що є ще куди покращуватися, порівняно до низької віддачі земель у світі.Морські порти на чорному морі та на головних річках, розгалужена сітка залізної дороги, дозволяють  отримувати швидкий доступ до міжнародних ринків. Транспортна мережа, що з’єднується з багатьма складами зберігання, це також є однією з конкурентних переваг перед Росією та Казахстаном. Агросектор має високу віддачу та вагу у зовнішній торгівлі для України, з експортом сільгосппродукції, 13,4% від загального експорту у 2012р.  з яких тільки злаки (зернові) досягли 20,2%.Україна зі своїм агросектором, має величезні можливості і даний етап розробки земель, є тільки початком.  Чорноземи стануть виграшною картою для держави у подоланні кризи та залученні вагомих інвесторів до внутрішньої економіки.

By A.T. Consulting, Consulting company in Ukraine.

6 COMMENTS

Comments are closed.

error: Content is protected !!
Exit mobile version